Faktury ze skontem
Znajdują się tutaj informacje dotyczące współpracy w systemie  faktur ze skontem.
Proponujemy zajżeć również do:
 regulamin współpracy
 przygotowanie rojektu


Regulamin systemu faktur ze skontem.
  • Od 1 sierpnia 2003 r. wprowadzone zostały w CDW faktury ze skontem.
  • Faktury ze skontem obowiązują tych klientów, którzy mają podpisaną umowę dealerską z CDW i tym samym korzystają z odroczonego terminu płatności.
  • Każda faktura w systemie skonto jest ostemplowana pieczęcią.
  • Na fakturze podane są ceny sprzedaży nie uwzględniające skonta.
  • Klient dokonujący zapłaty w terminie uiszcza należność już pomniejszoną o skonto (10%).
  • Za dzień dokonania płatności uważa się datę wpływu na konto CDW.
  • W przypadku zapłaty faktury w terminie oznaczonym na fakturze CDW wystawia fakturę korygującą na wartość skonta.
  • Podpisaną kopię faktury korygującej klient odsyła na adres CDW.
W razie pytań prosimy o kontakt z działem handlowym naszej firmy:
tel.: (077) 464 96 64
fax: (077) 464 96 63
e-mail:
 dzhandlowy@cdw.pl
Zobacz także:
regulamin współpracy 
przygotowanie projektu 
realizacje 
zamów próbki 

E-mail:
@biuro 
@dział handlowy